Regulamin Dyskoteki Karnawałowej dla klas 4-7

REGULAMIN SZKOLNEJ DYSKOTEKI KARNAWAŁOWEJ – 4 MARCA 2019 r.

1. Dyskoteka odbywa się w godzinach 17.00-19.00.

2. Biletem wstępu na dyskotekę jest oświadczenie rodzica. Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony Rady Rodziców, gdzie znajduje się jako załącznik do niniejszego regulaminu. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

3. Na podstawie otrzymanych oświadczeń każde dziecko otrzyma pieczątkę na rękę. Pieczątka uprawnia do uczestnictwa w dyskotece. Jeśli uczestnik chce opuścić dyskotekę o wcześniejszej porze niż planowany koniec dyskoteki,  zobowiązany jest wręczyć rodzicowi/nauczycielowi dyżurującemu pisemne oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie ucznia do domu.

4. W dyskotece biorą udział tylko uczniowie naszej szkoły.

5. Podczas dyskoteki uczniowie korzystają  tylko z toalet na parterze, przy salach gimnastycznych.

6. Dyskoteka organizowana jest w dwóch salach gimnastycznych:

- dużej – gdzie odbywa się zabawa

- średniej – gdzie będzie przygotowana KAWIARENKA.

KAWIARENKA oferująca w cenie 1 zł ciasto lub napoje podczas dyskoteki. Pieniądze zebrane z KAWIARENKI Rada Rodziców przeznaczy w tym roku szkolnym na zakup na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

7. Nie wolno przebywać na terenie szatni szkolnej i sal lekcyjnych podczas dyskoteki.

8. Podczas trwania dyskoteki nie wolno otwierać okien na parterze budynku szkolnego.

9. Rada Rodziców razem z Gronem Pedagogicznym organizuje opiekę pedagogiczną podczas trwania dyskoteki oraz rodzicielską, na cały czas trwania dyskoteki.

10. Rodzice i uczniowie odpowiedzialni za współorganizację dyskoteki zobowiązani są do udekorowania sali gimnastycznej i posprzątania sal gimnastycznych oraz korytarza przy salach, po zakończeniu dyskoteki.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA KLAS 4-7

Szanowni Państwo,

Bardzo Państwu dziękujemy za zgłoszenie się przedstawicieli klas, którzy bezpośrednio pomogą w organizacji dyskoteki w dniu imprezy, czyli 4 marca 2019 r. Koordynator dyskoteki ze strony rodziców, Pani Wanda Kurek „Kierownik Imprezy”, będzie na Państwa oczekiwała w tym dniu od godziny 16:00 na głównej sali gimnastycznej, wraz z koordynatorem ze strony Grona Pedagogicznego. Zostaną Państwo podzieleni na grupy odpowiedzialne za następujące zadania:

- zabezpieczenie wejścia głównego do szkoły (od godziny 16:30), kierowanie uczniów do szatni i na salę gimnastyczną,

- zapewnienie porządku w szatniach i na szkolnych korytarzach,

- zabezpieczenie przejść łączących salę gimnastyczną z gmachem szkoły,

- prowadzenie kawiarenki,

- prowadzenie zabawy dyskotekowej na sali gimnastycznej,

- posprzątanie sali gimnastycznej po zakończeniu zabawy.

Każda z grup będzie składała się z odpowiedniej liczby rodziców i nauczycieli.

Jednocześnie prosimy Państwa, aby każda z klas przygotowała na dyskotekę:

- elementy wystroju sali, najlepiej napompowane różnokolorowe balony,

- wkład do kawiarenki w postaci 1 blacha ciasta, 5 litrów napojów (szczególnie woda), 30 kubeczków jednorazowych, 30 talerzyków jednorazowych, serwetki,

- szczotkę do zamiatania sali po zakończeniu imprezy i 1 duży worek na śmieci.

Wszystkie wyżej wymienione rzeczy należy przynieść na salę gimnastyczną w dniu dyskoteki o godzinie 16:00.

W kawiarence uczniowie będą mogli kupić w cenie 1 zł porcję ciasta lub kubek napoju. Pieniądze zebrane z kawiarenki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

Szczegółowy regulamin imprezy zostanie Państwu udostępniony jako załącznik do niniejszego ogłoszenia w dniu 26 lutego 2019 r.

Z pozdrowieniami,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

BAL KARNAWAŁOWY

Szanowni Państwo,
Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że mamy akceptację Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego na organizację balu karnawałowego w szkole w przegłosowanej przez Państwa formie, a mianowicie:

W dniu 28 lutego 2019 r. odbędzie się bal dla klas od 0 do 3, który poprowadzi grupa animatorów przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami, według następującego harmonogramu:
– od godziny 9:00 do godziny 10:00 bawią się klasy: 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 0f
– od godziny 10:00 do godziny 11:30 bawią się klasy: 1a, 1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2e, 2h, 3b
– przerwa obiadowa w godzinach od 11:30 do 12:30
– od godziny 12:30 do godziny 14:00 bawią się klasy: 1b, 1c, 1g, 2b, 2d, 2f, 2g, 3a, 3c

W dniu 4 marca 2019 r., między godziną 17:00 a 19:00 odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla klas od 4 do 7, którą poprowadzą rodzice przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami. Współpraca rodziców i nauczycieli w czasie imprezy będzie dotyczyła w szczególności bezpieczeństwa, czyli ochrony uczniów podczas zabawy, kierowania uczniów do miejsca zabawy, do szatni, wskazywanie sanitariatów, miejsc przechowywania torebek, plecaków, itp., zgodnie z regulaminem imprezy, a także przygotowanie oprawy muzycznej, wystroju sali, konkursów i koordynowania zabawy. Prosimy o zgłoszenie się do organizacji imprezy przynajmniej trzech rodziców z każdej z klas uczestniczących w dyskotece poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Rady Rodziców – rr312waw@gmail.com do dnia 22 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać o wystrzałowych przebraniach!
Życzymy radosnej zabawy karnawałowej wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom!

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 21 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 18:30 w sali nr 109. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

 • oferta firmy mySafety (system zabezpieczenia rzeczy osobistych),

 • wnioski w sprawie przedstawionej propozycji zmian w systemie ochrony placówki,

 • aktualizacja informacji o zbiórce funduszy na organizację dodatkowej ochrony,

 • działania w ramach akcji „lekki plecak”,

 • organizacja balu karnawałowego w lutym 2019 r.,

 • wybór fotografa,

 • bieżący stanu funduszu RR,

 • omówienie ogólnych spraw organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 10 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkolnej stołówce w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 18:30. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

 • prezentacja o formach zabezpieczenia rzeczy osobistych uczniów: tornister, legitymacja, klucze,
 • prezentacja propozycji zmian w systemie ochrony placówki,
 • podsumowanie zbiórki na organizację dodatkowej ochrony,
 • podsumowanie spotkania Prezydium RR z Samorządem Uczniowskim,
 • prezentacja budżetu na zaplanowane zadania i bieżącego stanu funduszu RR,
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania szkolnego planu finansowego na rok szkolny 2018-2019,
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie organizacji balu karnawałowego,
 • omówienie ogólnych spraw organizacyjnych.

Na początku zebrania oczekujemy na przybycie Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Grona Pedagogicznego, którzy zabiorą głos w sprawie naszej współpracy.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

Kontakt z Radą Rodziców

Drodzy Państwo,
W holu głównego wejścia do szkoły została zainstalowana skrzynka na listy, przeznaczona do pozostawiania w niej korespondencji kierowanej do Rady Rodziców. Teczki, która leżała na portierni, już nie używamy. Jednocześnie nasza tablica informacyjna zmieniła lokalizację i teraz znajduje się nad skrzynką na listy, a tablica informacyjna Świetlicy została przeniesiona do gablotki wiszącej nad schodami prowadzącymi do szatni. W zakładce Kontakt znajdziecie Państwo fotografię ukazującą lokalizację skrzynki i tablicy.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Państwa kontakt z nami będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Prezydium Rady Rodziców przy SP312 w Warszawie

OCHRONA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo,
Zebraliśmy wspólnie wystarczającą ilość pieniędzy na dodatkową ochronę w szkole w bieżącym roku szkolnym. Zebrane fundusze pozwalają nam na zatrudnienie jednej osoby z firmy Pallas do ochrony głównego wejścia do szkoły od godziny 7:30 do 16:30 w dni robocze. Za zgodą Dyrekcji szkoły wznowienie ochrony przez firmę Pallas nastąpi od najbliższego poniedziałku, 19 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje odnośnie udziału poszczególnych klas w zbiórce zostaną przedstawione w trakcie najbliższego zebrania Rady Rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie niniejszej akcji, przesłane sugestie, uwagi i propozycje rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników naszej szkoły.

Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców SP312

Plan działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Na podstawie wniosków, pomysłów i propozycji otrzymanych od uczniów, ich rodziców, oraz nauczycieli powstał następujący plan działań dla Rady Rodziców do realizacji w roku szkolnym 2018 / 2019:

 1. Wsparcie inicjatyw Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dofinansowania dla uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
 3. Zainstalowanie na terenie szkoły bezpiecznej skrzynki na korespondencję kierowaną do Rady Rodziców od wszystkich zainteresowanych osób (zgodnie z zasadami RODO).
 4. Wspieranie szkolnych inicjatyw sportowych, charytatywnych i zdrowotnych.
 5. Organizacja dyskoteki Andrzejkowej dla uczniów klas od 4 do 7.
 6. Kiermasze świąteczne, w tym wielka licytacja bombek świątecznych wykonanych przez nauczycieli naszej szkoły.
 7. Zakup wieńca dla reprezentacji uczniów naszej szkoły corocznie odwiedzającej grób Kamili Skolimowskiej.
 8. Warsztaty muzyczno-wychowawczo-profilaktyczne dla uczniów klas 8 i 3 gimnazjum.
 9. Organizacja balu karnawałowego dla wszystkich uczniów klas od 0 do 7, trwającego przez cały dzień, w turach z podziałem na kategorie wiekowe.
 10. Organizacja dodatkowych atrakcji w czasie „Rodzinnego Dnia Rodzinki”.
 11. Ufundowanie nagród dla wyróżniających się uczniów, reprezentujących szkołę w olimpiadach i konkursach, osiągających najlepsze wyniki w nauce potwierdzone biało-czerwonym paskiem na świadectwie, oraz których postawa i zachowanie jest wzorowe.

Na realizację wyżej opisanych celów potrzebujemy zebrać kwotę wysokości około 60.000 zł. Czyli sugerowana dobrowolna wpłata w wysokości 50 zł od rodziców każdego ucznia naszej szkoły zagwarantuje wykonanie planu w 100%. W związku z czym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wniesienie własnego wkładu do funduszu Rady Rodziców. Gwarantujemy pełną transparentność wydatków. Dane do przelewu darowizny na fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Nr konta: 63 1090 1753 0000 0001 1571 5594

w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz numer oddziału.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

PS: Już dziś serdecznie zapraszamy trójki klasowe na najbliższe walne zebranie Rady Rodziców, zaplanowane w dniu 10 grudnia 2018 r. Spotkamy się o godzinie 18:30 na szkolnej stołówce.