Kontakt

Z Prezydium Rady Rodziców mogą się Państwo skontaktować:

1) za pomocą adresu email: beztego.rr312waw@gmail.com

2) drogą listową – umieszczając korespondencję w skrzynce na listy, zamocowanej w szkole przy głównym wejściu, pod naszą tablica informacyjną

UWAGA: dokumenty z danymi osobowymi proszę pozostawiać wyłącznie w zaklejonych kopertach!

Tablica ogłoszeń i skrzynka na listy