Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo,numery polis ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci obowiązujące od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. to:
składka 48 zł – Polisa nr 436000170030
składka 60 zł – Polisa nr 4212100202
składka 75 zł – Polisa nr 42 1210 0203
składka 95 zł – Polisa nr 4212100204
składka 130 zł – Polisa nr 4212100205

numer polisy ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Rodziców obowiązująca od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. to:

składka 50 zł – Polisa nr 436000170029