ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 16 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach spośród rodziców uczniów naszej kolorowej szkoły zostaną wybrani przedstawiciele do reprezentacji każdego oddziału w Radzie Rodziców.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy „trójki klasowe” na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkolnej stołówce w dniu 16 września 2019 r. o godz. 18:00. Zebranie rozpocznie się od wystąpienia Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Grona Pedagogicznego w sprawie wspólnych działań w nowym roku szkolnym i przedstawienia założeń szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. W planie spotkania jest także omówienie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole i zapewnienia im możliwie najbardziej komfortowych warunków do nauki. W dalszej części obrad przewidziane są następujące punkty:

  1. Prezentacja sprawozdania finansowego funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2018-2019.

  2. Prezentacja ofert grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów naszej szkoły.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2018-2019.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019-2020.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2019-2020.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców każda klasa w głosowaniach nad uchwałami ma prawo do jednego głosu.

Liczymy na Państwa liczne przybycie, zaangażowanie i aktywne wspieranie prac realizowanych przez Radę Rodziców na rzecz szkolnej społeczności.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Dodaj komentarz