Apel Prezydium Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

Wpłaty na Radę Rodziców są w tym roku rekordowo niskie. Na chwilę obecną do dyspozycji pozostaje nam kwota 3892,65 zł. Oznacza to, że wspieranie szkolnych potrzeb takich, jak: inicjatywy samorządu uczniowskiego, dofinansowanie akcji klasowych, dofinansowanie np. wycieczek dla uczniów w trudnych sytuacjach życiowych, nagrody dla uczniów na zakończenie roku, są pod znakiem zapytania.

W trakcie każdego zebrania Rady Rodziców przedstawiciele Państwa klas otrzymują szczegółowe dane odnośnie stanu finansów Rady Rodziców. W załączeniu przekazujemy Państwu zestawienie darowizn otrzymanych w bieżącym roku szkolnym.

Odmawiając wsparcia i przekazania składek na rzecz Rady Rodziców, podejmujecie Państwo świadomie decyzję, iż Rada Rodziców będzie sztucznie utrzymywanym tworem. Przez obojętność to Państwo mówią STOP dla różnego typu działań, które mają rozwijać szkołę, polepszać warunki nauki naszych dzieci, wreszcie wspierać najbardziej potrzebujących. Za chwilę koniec roku szkolnego. Rozczarowanie laureatów, gdy zabraknie nagród będzie konsekwencją tej decyzji.

Wszystkim, których dobro naszych dzieci leży na sercu, prosimy o wpłatę darowizny w dowolnej kwocie na numer konta Rady Rodziców: 63 1090 1753 0000 0001 1571 5594

Apelujemy do Państwa o pilne wsparcie!

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

 

Dodaj komentarz