Regulamin Dyskoteki Karnawałowej dla klas 4-7

REGULAMIN SZKOLNEJ DYSKOTEKI KARNAWAŁOWEJ – 4 MARCA 2019 r.

1. Dyskoteka odbywa się w godzinach 17.00-19.00.

2. Biletem wstępu na dyskotekę jest oświadczenie rodzica. Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony Rady Rodziców, gdzie znajduje się jako załącznik do niniejszego regulaminu. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

3. Na podstawie otrzymanych oświadczeń każde dziecko otrzyma pieczątkę na rękę. Pieczątka uprawnia do uczestnictwa w dyskotece. Jeśli uczestnik chce opuścić dyskotekę o wcześniejszej porze niż planowany koniec dyskoteki,  zobowiązany jest wręczyć rodzicowi/nauczycielowi dyżurującemu pisemne oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie ucznia do domu.

4. W dyskotece biorą udział tylko uczniowie naszej szkoły.

5. Podczas dyskoteki uczniowie korzystają  tylko z toalet na parterze, przy salach gimnastycznych.

6. Dyskoteka organizowana jest w dwóch salach gimnastycznych:

- dużej – gdzie odbywa się zabawa

- średniej – gdzie będzie przygotowana KAWIARENKA.

KAWIARENKA oferująca w cenie 1 zł ciasto lub napoje podczas dyskoteki. Pieniądze zebrane z KAWIARENKI Rada Rodziców przeznaczy w tym roku szkolnym na zakup na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

7. Nie wolno przebywać na terenie szatni szkolnej i sal lekcyjnych podczas dyskoteki.

8. Podczas trwania dyskoteki nie wolno otwierać okien na parterze budynku szkolnego.

9. Rada Rodziców razem z Gronem Pedagogicznym organizuje opiekę pedagogiczną podczas trwania dyskoteki oraz rodzicielską, na cały czas trwania dyskoteki.

10. Rodzice i uczniowie odpowiedzialni za współorganizację dyskoteki zobowiązani są do udekorowania sali gimnastycznej i posprzątania sal gimnastycznych oraz korytarza przy salach, po zakończeniu dyskoteki.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Dodaj komentarz