DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA KLAS 4-7

Szanowni Państwo,

Bardzo Państwu dziękujemy za zgłoszenie się przedstawicieli klas, którzy bezpośrednio pomogą w organizacji dyskoteki w dniu imprezy, czyli 4 marca 2019 r. Koordynator dyskoteki ze strony rodziców, Pani Wanda Kurek „Kierownik Imprezy”, będzie na Państwa oczekiwała w tym dniu od godziny 16:00 na głównej sali gimnastycznej, wraz z koordynatorem ze strony Grona Pedagogicznego. Zostaną Państwo podzieleni na grupy odpowiedzialne za następujące zadania:

- zabezpieczenie wejścia głównego do szkoły (od godziny 16:30), kierowanie uczniów do szatni i na salę gimnastyczną,

- zapewnienie porządku w szatniach i na szkolnych korytarzach,

- zabezpieczenie przejść łączących salę gimnastyczną z gmachem szkoły,

- prowadzenie kawiarenki,

- prowadzenie zabawy dyskotekowej na sali gimnastycznej,

- posprzątanie sali gimnastycznej po zakończeniu zabawy.

Każda z grup będzie składała się z odpowiedniej liczby rodziców i nauczycieli.

Jednocześnie prosimy Państwa, aby każda z klas przygotowała na dyskotekę:

- elementy wystroju sali, najlepiej napompowane różnokolorowe balony,

- wkład do kawiarenki w postaci 1 blacha ciasta, 5 litrów napojów (szczególnie woda), 30 kubeczków jednorazowych, 30 talerzyków jednorazowych, serwetki,

- szczotkę do zamiatania sali po zakończeniu imprezy i 1 duży worek na śmieci.

Wszystkie wyżej wymienione rzeczy należy przynieść na salę gimnastyczną w dniu dyskoteki o godzinie 16:00.

W kawiarence uczniowie będą mogli kupić w cenie 1 zł porcję ciasta lub kubek napoju. Pieniądze zebrane z kawiarenki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

Szczegółowy regulamin imprezy zostanie Państwu udostępniony jako załącznik do niniejszego ogłoszenia w dniu 26 lutego 2019 r.

Z pozdrowieniami,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Dodaj komentarz