BAL KARNAWAŁOWY

Szanowni Państwo,
Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że mamy akceptację Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego na organizację balu karnawałowego w szkole w przegłosowanej przez Państwa formie, a mianowicie:

W dniu 28 lutego 2019 r. odbędzie się bal dla klas od 0 do 3, który poprowadzi grupa animatorów przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami, według następującego harmonogramu:
– od godziny 9:00 do godziny 10:00 bawią się klasy: 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 0f
– od godziny 10:00 do godziny 11:30 bawią się klasy: 1a, 1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2e, 2h, 3b
– przerwa obiadowa w godzinach od 11:30 do 12:30
– od godziny 12:30 do godziny 14:00 bawią się klasy: 1b, 1c, 1g, 2b, 2d, 2f, 2g, 3a, 3c

W dniu 4 marca 2019 r., między godziną 17:00 a 19:00 odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla klas od 4 do 7, którą poprowadzą rodzice przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami. Współpraca rodziców i nauczycieli w czasie imprezy będzie dotyczyła w szczególności bezpieczeństwa, czyli ochrony uczniów podczas zabawy, kierowania uczniów do miejsca zabawy, do szatni, wskazywanie sanitariatów, miejsc przechowywania torebek, plecaków, itp., zgodnie z regulaminem imprezy, a także przygotowanie oprawy muzycznej, wystroju sali, konkursów i koordynowania zabawy. Prosimy o zgłoszenie się do organizacji imprezy przynajmniej trzech rodziców z każdej z klas uczestniczących w dyskotece poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Rady Rodziców – rr312waw@gmail.com do dnia 22 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać o wystrzałowych przebraniach!
Życzymy radosnej zabawy karnawałowej wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom!

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

Dodaj komentarz