ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 10 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkolnej stołówce w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 18:30. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

  • prezentacja o formach zabezpieczenia rzeczy osobistych uczniów: tornister, legitymacja, klucze,
  • prezentacja propozycji zmian w systemie ochrony placówki,
  • podsumowanie zbiórki na organizację dodatkowej ochrony,
  • podsumowanie spotkania Prezydium RR z Samorządem Uczniowskim,
  • prezentacja budżetu na zaplanowane zadania i bieżącego stanu funduszu RR,
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania szkolnego planu finansowego na rok szkolny 2018-2019,
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie organizacji balu karnawałowego,
  • omówienie ogólnych spraw organizacyjnych.

Na początku zebrania oczekujemy na przybycie Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Grona Pedagogicznego, którzy zabiorą głos w sprawie naszej współpracy.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

Dodaj komentarz