ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 10 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkolnej stołówce w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 18:30. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

 • prezentacja o formach zabezpieczenia rzeczy osobistych uczniów: tornister, legitymacja, klucze,
 • prezentacja propozycji zmian w systemie ochrony placówki,
 • podsumowanie zbiórki na organizację dodatkowej ochrony,
 • podsumowanie spotkania Prezydium RR z Samorządem Uczniowskim,
 • prezentacja budżetu na zaplanowane zadania i bieżącego stanu funduszu RR,
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania szkolnego planu finansowego na rok szkolny 2018-2019,
 • głosowanie nad uchwałą w sprawie organizacji balu karnawałowego,
 • omówienie ogólnych spraw organizacyjnych.

Na początku zebrania oczekujemy na przybycie Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Grona Pedagogicznego, którzy zabiorą głos w sprawie naszej współpracy.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

Kontakt z Radą Rodziców

Drodzy Państwo,
W holu głównego wejścia do szkoły została zainstalowana skrzynka na listy, przeznaczona do pozostawiania w niej korespondencji kierowanej do Rady Rodziców. Teczki, która leżała na portierni, już nie używamy. Jednocześnie nasza tablica informacyjna zmieniła lokalizację i teraz znajduje się nad skrzynką na listy, a tablica informacyjna Świetlicy została przeniesiona do gablotki wiszącej nad schodami prowadzącymi do szatni. W zakładce Kontakt znajdziecie Państwo fotografię ukazującą lokalizację skrzynki i tablicy.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Państwa kontakt z nami będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Prezydium Rady Rodziców przy SP312 w Warszawie

OCHRONA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo,
Zebraliśmy wspólnie wystarczającą ilość pieniędzy na dodatkową ochronę w szkole w bieżącym roku szkolnym. Zebrane fundusze pozwalają nam na zatrudnienie jednej osoby z firmy Pallas do ochrony głównego wejścia do szkoły od godziny 7:30 do 16:30 w dni robocze. Za zgodą Dyrekcji szkoły wznowienie ochrony przez firmę Pallas nastąpi od najbliższego poniedziałku, 19 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje odnośnie udziału poszczególnych klas w zbiórce zostaną przedstawione w trakcie najbliższego zebrania Rady Rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie niniejszej akcji, przesłane sugestie, uwagi i propozycje rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do podniesienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników naszej szkoły.

Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców SP312

Plan działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Na podstawie wniosków, pomysłów i propozycji otrzymanych od uczniów, ich rodziców, oraz nauczycieli powstał następujący plan działań dla Rady Rodziców do realizacji w roku szkolnym 2018 / 2019:

 1. Wsparcie inicjatyw Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dofinansowania dla uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
 3. Zainstalowanie na terenie szkoły bezpiecznej skrzynki na korespondencję kierowaną do Rady Rodziców od wszystkich zainteresowanych osób (zgodnie z zasadami RODO).
 4. Wspieranie szkolnych inicjatyw sportowych, charytatywnych i zdrowotnych.
 5. Organizacja dyskoteki Andrzejkowej dla uczniów klas od 4 do 7.
 6. Kiermasze świąteczne, w tym wielka licytacja bombek świątecznych wykonanych przez nauczycieli naszej szkoły.
 7. Zakup wieńca dla reprezentacji uczniów naszej szkoły corocznie odwiedzającej grób Kamili Skolimowskiej.
 8. Warsztaty muzyczno-wychowawczo-profilaktyczne dla uczniów klas 8 i 3 gimnazjum.
 9. Organizacja balu karnawałowego dla wszystkich uczniów klas od 0 do 7, trwającego przez cały dzień, w turach z podziałem na kategorie wiekowe.
 10. Organizacja dodatkowych atrakcji w czasie „Rodzinnego Dnia Rodzinki”.
 11. Ufundowanie nagród dla wyróżniających się uczniów, reprezentujących szkołę w olimpiadach i konkursach, osiągających najlepsze wyniki w nauce potwierdzone biało-czerwonym paskiem na świadectwie, oraz których postawa i zachowanie jest wzorowe.

Na realizację wyżej opisanych celów potrzebujemy zebrać kwotę wysokości około 60.000 zł. Czyli sugerowana dobrowolna wpłata w wysokości 50 zł od rodziców każdego ucznia naszej szkoły zagwarantuje wykonanie planu w 100%. W związku z czym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wniesienie własnego wkładu do funduszu Rady Rodziców. Gwarantujemy pełną transparentność wydatków. Dane do przelewu darowizny na fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Nr konta: 63 1090 1753 0000 0001 1571 5594

w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz numer oddziału.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

PS: Już dziś serdecznie zapraszamy trójki klasowe na najbliższe walne zebranie Rady Rodziców, zaplanowane w dniu 10 grudnia 2018 r. Spotkamy się o godzinie 18:30 na szkolnej stołówce.

OCHRONA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo,

W trakcie pierwszego zebrania Rady Rodziców w dniu 12 września 2018 r. odbyło się głosowanie w sprawie utrzymania ochrony finansowanej przez rodziców, świadczonej przez firmę Pallas w budynku naszej szkoły przy ul. Umińskiego 12. Wynik głosowania wskazał, że rodzice wielu oddziałów szkolnych są zwolennikami kontynuowania tej dodatkowej ochrony. Zgodnie z naszym życzeniem na stanowisku ochrony pracuje Pani Lilianna i od wielu lat troszczy się o bezpieczeństwo naszych dzieci. Jest pracownikiem z odpowiednim przygotowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz zdobyła wśród rodziców zaufanie i uznanie. Jednak ze względu na brak środków finansowych zostaliśmy zmuszeni do rozwiązania umowy z firmą Pallas z dniem 1 października 2018 r. Firma Pallas deklaruje gotowość do zawarcia nowej umowy i wznowienia świadczenia usługi w każdej chwili, a także na naszą prośbę utrzymuje Panią Liliannę jako pracownika firmy do końca października 2018 r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zbiórkę pieniędzy na ten cel do dnia 26 października 2018 r. poprzez dokonanie wpłaty do Skarbnika swojego oddziału szkolnego. Koszt usługi za cały rok szkolny, przypadający na jednego ucznia w szkole, nie powinien przekroczyć 70 zł, co wynika z naszej kalkulacji opartej o cenę usługi, ilość uczniów oraz poziom wpłat z lat ubiegłych. Zakładamy obecność w szkole dwóch pracowników ochrony, do końca czerwca 2019 r., jedna osoba pracująca 8 godzin dziennie, a druga 9 godzin, których dodatkowo wspiera grupa interwencyjna na każde ich wezwanie.

Prosimy Skarbników klasowych o zbilansowanie wpłat i przekazanie informacji o ich wysokości w dniu zakończenia zbiórki do Prezydium RR poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rr312waw@gmail.com

Na podstawie tej informacji podejmiemy się dalszych formalności prowadzących do zawarcia umowy z firmą Pallas na realizację ochrony w bieżącym roku szkolnym. O wyniku akcji i podjętej decyzji w tej sprawie poinformujemy Państwa w kolejnym ogłoszeniu, najpóźniej w dniu 30 października 2018 r.

Zatrudnienie dodatkowej ochrony w szkole przez rodziców ma pełne poparcie ze strony Dyrekcji szkoły oraz nie zwalnia pracowników szkoły z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie placówki. Decydując się na tę inicjatywę zapewniamy jeszcze większe bezpieczeństwo naszym dzieciom, ale także nauczycielom, pracownikom administracyjnym i całej społeczności szkolnej, do której także my należymy, jako rodzice i opiekunowie.

Jeszcze raz apelujemy do Państwa o poparcie akcji zwiększającej bezpieczeństwo w naszej szkole, czego najlepszym wyrazem będzie solidarna składka rodziców wszystkich uczniów w naszej szkole. Każda wpłata ma znaczenia i przybliża nas do celu. Do zawarcia umowy na ochronę nie dojdzie, jeżeli poziom wpłat nie będzie wystarczający i wówczas zebrane pieniądze zostaną Państwu zwrócone.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa opinie dotyczące dodatkowej ochrony w szkole. Liczymy na szeroki odzew. W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

Program wychowawczo – profilaktyczny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu RR w dniu 12.09.2018, niniejszym zamieszczamy program profilaktyczno-wychowawczy przygotowany na rok szkolny 2018/2019 w naszej szkole. Do dnia 26.09.2018 czekamy na Państwa uwagi i sugestie.

Jeśli nie będą mieli państwo uwag program w tej wersji zostanie zatwierdzony przez RR.

Z poważaniem,

Prezydium RR