Spotkanie organizacyjne – Gocławski Dzień Rodzinki

Szanowni Państwo,
W dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:30 odbędzie się w naszej szkole, w sali nr 109, spotkanie w sprawie organizacji we wrześniu Gocławskiego Dnia Rodzinki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywną organizacją tego wydarzenia. W szczególności prosimy o przybycie osób i zespołów, które mają już przygotowane propozycje atrakcji dla odwiedzających i także fizycznie zajmą się ich realizacją w czasie imprezy.
Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców
przy SP 312 w Warszawie
im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Fotografie pamiątkowe dla klas 0-7

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniach od 20 do 23 maja 2019 r. będą wykonywane w naszej szkole pamiątkowe fotografie klasowe. Jak co roku będą to przede wszystkim fotografie całej klasy oraz fotografie towarzyskie. Dodatkowo można wybrać innego rodzaju fotografie według oferty fotografa. Prosimy, aby uczniowie posiadali informację o wyborze fotografii, które chcą Państwo mieć wykonane. Poniżej znajduje się do pobrania harmonogram sesji z fotografem poszczególnych klas oraz plakat z przykładowymi ujęciami i cennikiem.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców przy SP312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 13 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 18:30 w szkolnej sali nr 109.

W trakcie zebrania podsumujemy stan funduszu Rady Rodziców, zrealizowane działania oraz omówimy organizację Dnia Rodzinki.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Apel Prezydium Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

Wpłaty na Radę Rodziców są w tym roku rekordowo niskie. Na chwilę obecną do dyspozycji pozostaje nam kwota 3892,65 zł. Oznacza to, że wspieranie szkolnych potrzeb takich, jak: inicjatywy samorządu uczniowskiego, dofinansowanie akcji klasowych, dofinansowanie np. wycieczek dla uczniów w trudnych sytuacjach życiowych, nagrody dla uczniów na zakończenie roku, są pod znakiem zapytania.

W trakcie każdego zebrania Rady Rodziców przedstawiciele Państwa klas otrzymują szczegółowe dane odnośnie stanu finansów Rady Rodziców. W załączeniu przekazujemy Państwu zestawienie darowizn otrzymanych w bieżącym roku szkolnym.

Odmawiając wsparcia i przekazania składek na rzecz Rady Rodziców, podejmujecie Państwo świadomie decyzję, iż Rada Rodziców będzie sztucznie utrzymywanym tworem. Przez obojętność to Państwo mówią STOP dla różnego typu działań, które mają rozwijać szkołę, polepszać warunki nauki naszych dzieci, wreszcie wspierać najbardziej potrzebujących. Za chwilę koniec roku szkolnego. Rozczarowanie laureatów, gdy zabraknie nagród będzie konsekwencją tej decyzji.

Wszystkim, których dobro naszych dzieci leży na sercu, prosimy o wpłatę darowizny w dowolnej kwocie na numer konta Rady Rodziców: 63 1090 1753 0000 0001 1571 5594

Apelujemy do Państwa o pilne wsparcie!

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 11 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 18:30 w sali nr 109. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

 • Działania w ramach akcji „lekki plecak” – montaż szafek, e-podręczniki, itp.

 • Ogólne szkolne sprawy organizacyjne.

 • Zakres współpracy z fotografem w bieżącym roku szkolnym.

 • Stanu funduszu RR, a realizacja planu działań.

 • Wybór dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Regulamin Dyskoteki Karnawałowej dla klas 4-7

REGULAMIN SZKOLNEJ DYSKOTEKI KARNAWAŁOWEJ – 4 MARCA 2019 r.

1. Dyskoteka odbywa się w godzinach 17.00-19.00.

2. Biletem wstępu na dyskotekę jest oświadczenie rodzica. Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony Rady Rodziców, gdzie znajduje się jako załącznik do niniejszego regulaminu. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

3. Na podstawie otrzymanych oświadczeń każde dziecko otrzyma pieczątkę na rękę. Pieczątka uprawnia do uczestnictwa w dyskotece. Jeśli uczestnik chce opuścić dyskotekę o wcześniejszej porze niż planowany koniec dyskoteki,  zobowiązany jest wręczyć rodzicowi/nauczycielowi dyżurującemu pisemne oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie ucznia do domu.

4. W dyskotece biorą udział tylko uczniowie naszej szkoły.

5. Podczas dyskoteki uczniowie korzystają  tylko z toalet na parterze, przy salach gimnastycznych.

6. Dyskoteka organizowana jest w dwóch salach gimnastycznych:

- dużej – gdzie odbywa się zabawa

- średniej – gdzie będzie przygotowana KAWIARENKA.

KAWIARENKA oferująca w cenie 1 zł ciasto lub napoje podczas dyskoteki. Pieniądze zebrane z KAWIARENKI Rada Rodziców przeznaczy w tym roku szkolnym na zakup na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

7. Nie wolno przebywać na terenie szatni szkolnej i sal lekcyjnych podczas dyskoteki.

8. Podczas trwania dyskoteki nie wolno otwierać okien na parterze budynku szkolnego.

9. Rada Rodziców razem z Gronem Pedagogicznym organizuje opiekę pedagogiczną podczas trwania dyskoteki oraz rodzicielską, na cały czas trwania dyskoteki.

10. Rodzice i uczniowie odpowiedzialni za współorganizację dyskoteki zobowiązani są do udekorowania sali gimnastycznej i posprzątania sal gimnastycznych oraz korytarza przy salach, po zakończeniu dyskoteki.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA KLAS 4-7

Szanowni Państwo,

Bardzo Państwu dziękujemy za zgłoszenie się przedstawicieli klas, którzy bezpośrednio pomogą w organizacji dyskoteki w dniu imprezy, czyli 4 marca 2019 r. Koordynator dyskoteki ze strony rodziców, Pani Wanda Kurek „Kierownik Imprezy”, będzie na Państwa oczekiwała w tym dniu od godziny 16:00 na głównej sali gimnastycznej, wraz z koordynatorem ze strony Grona Pedagogicznego. Zostaną Państwo podzieleni na grupy odpowiedzialne za następujące zadania:

- zabezpieczenie wejścia głównego do szkoły (od godziny 16:30), kierowanie uczniów do szatni i na salę gimnastyczną,

- zapewnienie porządku w szatniach i na szkolnych korytarzach,

- zabezpieczenie przejść łączących salę gimnastyczną z gmachem szkoły,

- prowadzenie kawiarenki,

- prowadzenie zabawy dyskotekowej na sali gimnastycznej,

- posprzątanie sali gimnastycznej po zakończeniu zabawy.

Każda z grup będzie składała się z odpowiedniej liczby rodziców i nauczycieli.

Jednocześnie prosimy Państwa, aby każda z klas przygotowała na dyskotekę:

- elementy wystroju sali, najlepiej napompowane różnokolorowe balony,

- wkład do kawiarenki w postaci 1 blacha ciasta, 5 litrów napojów (szczególnie woda), 30 kubeczków jednorazowych, 30 talerzyków jednorazowych, serwetki,

- szczotkę do zamiatania sali po zakończeniu imprezy i 1 duży worek na śmieci.

Wszystkie wyżej wymienione rzeczy należy przynieść na salę gimnastyczną w dniu dyskoteki o godzinie 16:00.

W kawiarence uczniowie będą mogli kupić w cenie 1 zł porcję ciasta lub kubek napoju. Pieniądze zebrane z kawiarenki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów na koniec roku szkolnego.

Uczniowie przybywający na dyskotekę będą zobowiązani przy wejściu do szkoły do przekazania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na jego uczestnictwo w dyskotece, zawierającego akceptację regulaminu imprezy, a także zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu po zakończeniu imprezy jeśli uczeń nie będzie odbierany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Możne je wydrukować lub przepisać ręcznie i przekazać podpisane swojemu dziecku.

Wszystkie zebrane oświadczenia przez organizatorów dyskoteki zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy i żadne dane osobowe nie będą w żaden sposób przechowywane, przetwarzane ani dalej udostępniane.

Szczegółowy regulamin imprezy zostanie Państwu udostępniony jako załącznik do niniejszego ogłoszenia w dniu 26 lutego 2019 r.

Z pozdrowieniami,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny

BAL KARNAWAŁOWY

Szanowni Państwo,
Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że mamy akceptację Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego na organizację balu karnawałowego w szkole w przegłosowanej przez Państwa formie, a mianowicie:

W dniu 28 lutego 2019 r. odbędzie się bal dla klas od 0 do 3, który poprowadzi grupa animatorów przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami, według następującego harmonogramu:
– od godziny 9:00 do godziny 10:00 bawią się klasy: 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 0f
– od godziny 10:00 do godziny 11:30 bawią się klasy: 1a, 1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2e, 2h, 3b
– przerwa obiadowa w godzinach od 11:30 do 12:30
– od godziny 12:30 do godziny 14:00 bawią się klasy: 1b, 1c, 1g, 2b, 2d, 2f, 2g, 3a, 3c

W dniu 4 marca 2019 r., między godziną 17:00 a 19:00 odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla klas od 4 do 7, którą poprowadzą rodzice przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami. Współpraca rodziców i nauczycieli w czasie imprezy będzie dotyczyła w szczególności bezpieczeństwa, czyli ochrony uczniów podczas zabawy, kierowania uczniów do miejsca zabawy, do szatni, wskazywanie sanitariatów, miejsc przechowywania torebek, plecaków, itp., zgodnie z regulaminem imprezy, a także przygotowanie oprawy muzycznej, wystroju sali, konkursów i koordynowania zabawy. Prosimy o zgłoszenie się do organizacji imprezy przynajmniej trzech rodziców z każdej z klas uczestniczących w dyskotece poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Rady Rodziców – rr312waw@gmail.com do dnia 22 lutego 2019 r.

Proszę pamiętać o wystrzałowych przebraniach!
Życzymy radosnej zabawy karnawałowej wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom!

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 21 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 18:30 w sali nr 109. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

 • oferta firmy mySafety (system zabezpieczenia rzeczy osobistych),

 • wnioski w sprawie przedstawionej propozycji zmian w systemie ochrony placówki,

 • aktualizacja informacji o zbiórce funduszy na organizację dodatkowej ochrony,

 • działania w ramach akcji „lekki plecak”,

 • organizacja balu karnawałowego w lutym 2019 r.,

 • wybór fotografa,

 • bieżący stanu funduszu RR,

 • omówienie ogólnych spraw organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie