UBEZPIECZENIE 2016/2017

Szanowni Państwo,
Niniejszym przekazujemy Państwu komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia grupowego uczniów w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017. W załączeniu znajdą Państwo oba warianty polisy wystawionej przez Ubezpieczyciela wraz z OWU i Tabelą Norm.
Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców SP nr 312 w Warszawie

Reforma systemu oświaty – list z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

wkrótce do Państwa szkoły trafi pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce. W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  • 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  • 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  • 22 34 74  312 – finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
  • 22 34 74 228 – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 22 34 74 195 – kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Darowizny celowe

Tytuł darowizny celowej Wysokość darowizny przypadającej na jedną klasę Oczekiwany termin wpływu darowizny
wsparcie rodzin w trudnej sytuacji 200,00 zł październik 2016
nagrody w konkursach szkolnych 200,00 zł listopad 2016
organizacja szkolnych uroczystości 200,00 zł styczeń 2017
zakup książek do szkolnej biblioteki 200,00 zł luty 2017
nagrody na zakończenie roku szkolnego dla najzdolniejszych uczniów 200,00 zł marzec 2017