RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ

Najważniejsze informacje od RR:

 • Prosimy o wsparcie i zaangażowanie przy akcjach i inicjatywach RR. Czekamy też na Państwa pomysły!

 • Składki na RR na ten rok szkolny wynoszą: 70 zł na pierwsze i 50 zł na kolejne dziecko.

 • Składki należy wpłacać do Skarbników Klasowych do końca listopada 2019.

 • Skarbnicy, podobnie jak przy ubezpieczeniach, przekazują te składki na konto RR.

 • Składki na Ochronę dotyczą tylko oddziałów, które uczą się przy Umińskiego 12 (DUZY Budynek) i wynoszą: 67 zł/dziecko. Wpłaty należy dokonać do 10.12.2019 r.

Drodzy Rodzice,

Po tygodniach spotkań, konsultacji, zbierania ofert nowa ekipa RR (Rady Rodziców) z przyjemnością przedstawia program działań na ten rok szkolny, który podzieliliśmy na trzy obszary działań: sprawy formalno-rozliczeniowe, współpraca z Dyrekcją, Nauczycielami i Samorządem Uczniowskim oraz Inicjatywy własne RR.

Ponieważ spraw jest naprawdę dużo i nie chcemy, aby umknęło to co istotne, najważniejsze wytyczne znajdą Państwo w Najważniejszych informacjach od RR powyżej.

Chcemy w tym roku skupić się na:

 1. Opracowaniu formalnych zasad związanych z funkcjonowanie RR poprzez stworzenie regulaminów, katalogu dobrych praktyk czy zaleceń.

Dlaczego?

Chcemy, aby działania RR były transparentne i w żaden sposób nie były uzależnione od konkretnych osób w Prezydium RR. Oznacza to, że zarówno sposób prowadzenia dokumentacji, jej przechowywanie, jak i wydatkowanie oraz dokumentacja wydatków powinny być tak poukładane, aby np. nieobecność, wyjazd, czy też rezygnacja Członka Prezydium nie powinny być przeszkodą w kontynuacji działań, czy też być przyczyną, aby coś tworzyć od początku.

POŚWIĘĆMY SWOJĄ ENERGIĘ I CZAS NA ROZWÓJ!

Co już zostało zrobione?

 • Projekt Regulaminu przyznawania dofinansowań. Jest on na etapie konsultacji i w ciągu ok. tygodnia zostanie poddany do przegłosowania.

Co w planach?

M.in.:

 • Regulamin boiska szkolnego,

 • Opracowanie zasad dot. m.in.: przechowywania dokumentacji (w tym kluczy, haseł etc.), sposobu rozliczania środków funduszu RR i informowania w tym zakresie Rodziców, sposobu przekazywania obowiązków, informacji, stanu zaczętych projektów etc. Nowemu Prezydium Rady Rodziców.

 • Przeniesienie wszystkich informacji z dedykowanej strony www RR, na stronę szkoły.

 • Przeniesienie całej korespondencji RR do Librusa. Wyjątek stanowią oddziały O. Umożliwi to wracanie do historii korespondencji.

 • Dążenie do likwidacji związanych z opłatami bankowymi konta RR

 • Regulamin finansowania Nagród na Koniec Roku Szkolnego

 1. Współpracy z Dyrekcją i Nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim. Siła inicjatyw z trzech stron będzie znacznie mocniejsza, a to przełoży się na konkretne efekty i zmotywuje do kolejnych działań. Nieoceniony jest też przykład dla naszych dzieci, że warto współpracować i się wspierać.

Dlaczego?

Wszystko co robimy w RR, robimy dla dobra naszych dzieci. Bez wsparcia i zaangażowania Dyrekcji i Nauczycieli trudno, by te działania były efektywne. Działa to też w drugą stronę. Wysiłki nauczycieli bez współpracy ze strony Rodziców również zostaną zmarnowane. Wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego – dzieci – jest podstawą, aby chciało im się chcieć i aby podejmowały różnego typu inicjatywy, które pozwolą na zdobycie im doświadczeń, rozwój i sprawią im ogromną satysfakcję.

POSTAWMY NA WSPÓŁPRACĘ!

Co już zostało zrobione?

 • Stworzenie Regulaminu przebywania osób postronnych oraz rodziców na terenie szkoły. Projekt do pobrania tu:

  • Na Zebraniu RR w dniu 6.11 zostały zgłoszone poprawki, które będą omówione przez Dyrekcję Szkoły. Po ustaleniu ostatecznej wersji Regulaminu zostanie on przesłany natychmiast do Państwa wiadomości oraz umieszczony na stronach Szkoły.

Co w planach?

M.in.:

 • Wsparcie działań Samorządu Uczniowskiego zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

 • Współorganizacja Dnia Rodzinki

 • Bal Noworoczny

 • Dyskoteka Andrzejkowa

 • Współorganizacja imprezy na kształt Targów Edukacji, na której dzieci będą mogły poznać praktyków z różnych zawodów.

 • Organizacja zdjęć klasowych

 • Wspólne, uroczyste obchody Świąt i Uroczystości Szkolnych

 • Sprawdzenie dostępnych opcji, możliwości sfinansowania oraz zaproponowanie planu działań związanych z ochłodzeniem klas, zwłaszcza od strony wschodniej w dużym budynku.

 • Zmiany w Regulaminie RR w zakresie dopasowania go do Dyrektywy Unijnej związanej z RODO.

 • mLegitymacja

 1. Projektach społeczności Rodziców SP 312. Drodzy Rodzice, w naszej szkole uczy się ponad 1400 uczniów, jeśli przełożymy to na wspólne realizowanie różnych inicjatyw, efekty będą imponujące.

RAZEM MOŻEMY WIELE!

Co już zostało zrobione

M.in.:

 • Ochrona Szkoły (składki i ochrona dotyczą tylko oddziałów, które uczą się przy Umińskiego 12 (DUŻY Budynek). Prezydium Rady Rodziców za składkę 67 zł od dziecka wynegocjowało z firmą PALLAS następujące świadczenia:

  • Ochrona przy wejściu głównym w godzinach 7.30-15.30. Płacimy za realnie przepracowane godziny od dnia 12.11.2019.

  • Drugą osobę do ochrony na 8 godzin dzienne, która będzie robiła obchody na boisku szkolnym oraz wzmocni ochronę przy wejściu do świetlicy – godziny pracy są w trakcie doprecyzowania.

  • Pallas zapewni stałą gotowość do wsparcia działań ochronnych załogą patrolu interwencyjnego.

  • Ochrona będzie konsekwentnie wymagała od Rodziców i osób postronnych przestrzegania regulaminu Przebywania osób postronnych i rodziców na terenie szkoły. Zwłaszcza w egzekwowaniu posiadania plakietek „RODZIC/GOŚĆ” – zarówno przy wejściu, jak będzie wspierała nauczycieli, którzy zgłoszą problem na terenie szkoły.

  • Będzie podejmowała działania ochronne na terenach przyległych do szkoły – boisko szkolne, wspierając nauczycieli w przypadku różnego typu incydentów.

  • Będzie podejmowała działania, aby nie dopuszczać do przenikania grup nieformalnych z przyległych osiedli na teren szkoły.

  • Obserwacji poddane zostaną takie miejsca jak: sanitariaty, szatnie, pomieszczenia techniczne, inne miejsca, gdzie mogą przebywać uczniowie i gdzie zmniejszony jest nadzór pedagogiczny.

  • Szczególne ukierunkowanie działań ochronnych nastąpi na przeciwdziałania przenikaniu na teren szkoły narkotyków, alkoholu, itp.

  • W razie pożaru, awarii instalacji pracownicy ochrony podejmą działania ratunkowe, ewakuacyjne z udziałem stosownych służb miejskich.

UWAGA!! • W przypadku niezapewnienia środków na sfinansowanie ochrony do 30.06.2019, umowa na ochronę budynku będzie realizowana w zakresie i na okres, na jaki wystarczą zebrane środki.

 • Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i wycieczek dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. (Działanie realizowane przy współpracy Pedagoga Szkolnego)

Co w planach?

 • Oznaczenie Strefy Rodzica (w nawiązaniu do Regulaminu przebywania osób postronnych i rodziców na terenie szkoły) – 4 punkty

 • Kącik do drugiego śniadania

 • Organizacja Kiermaszu Upominków i Nagród na Koniec Roku Szkolnego (Cel – zebranie środków na wsparcie działania Nagrody na koniec Roku Szkolnego)

 • Organizacja zakładki na stronie szkoły, gdzie będą informacje, jakie projekty/głosowania można w danej chwili wspierać

 • Nawiązanie współpracy z naszym odpowiednikiem za granicą.

 • Ustalenie i wybór Ubezpieczyciela, zgodnie z Regulaminem RR do końca roku szkolnego 2019/2020, na kolejny rok szkolny 2020/2021.

Drodzy Rodzice, bardzo liczymy na Wasze wsparcie merytoryczne. Pomysły, uwagi, opinie są cenne, ale cenniejsze są te, które będą wskazywały gotowe rozwiązania, a jeszcze cenniejsze te, które będą mogły być realizowane przy Państwa zaangażowaniu.

Niestety niektóre działania wymagają nakładów finansowych. Dlatego Prezydium Rady Rodziców ustalił składki na ten rok w wysokości: 70 zł na pierwsze dziecko oraz 50 zł na drugie i kolejne.

Składki należy wpłacać do Skarbników do końca listopada. Skarbnicy, proszeni są o przekazywanie wpłat, podobnie jak ubezpieczenia, na konto Rady Rodziców.

Bez wpłat tych składek nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż zrealizujemy założony przez nas program ramowy.

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 16 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach spośród rodziców uczniów naszej kolorowej szkoły zostaną wybrani przedstawiciele do reprezentacji każdego oddziału w Radzie Rodziców.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy „trójki klasowe” na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkolnej stołówce w dniu 16 września 2019 r. o godz. 18:00. Zebranie rozpocznie się od wystąpienia Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Grona Pedagogicznego w sprawie wspólnych działań w nowym roku szkolnym i przedstawienia założeń szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. W planie spotkania jest także omówienie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole i zapewnienia im możliwie najbardziej komfortowych warunków do nauki. W dalszej części obrad przewidziane są następujące punkty:

 1. Prezentacja sprawozdania finansowego funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2018-2019.

 2. Prezentacja ofert grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów naszej szkoły.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2018-2019.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019-2020.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2019-2020.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców każda klasa w głosowaniach nad uchwałami ma prawo do jednego głosu.

Liczymy na Państwa liczne przybycie, zaangażowanie i aktywne wspieranie prac realizowanych przez Radę Rodziców na rzecz szkolnej społeczności.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie

im. Ewy Szelburg-Zarembiny